UR BIOSTOCK 31 jan, 2023

Arcede Pharmas nye rådgivare om marknaden och RCD405

“Lundabolaget Arcede Pharma arbetar för fullt med det toxikologiska programmet med RCD405, en ny läkemedelskandidat för behandling av KOL och svår astma. Bolaget engagerade nyligen de båda professorerna Clive Page och Arne Egesten som rådgivare till projektet.

Båda är ledande experter inom lungfarmakologi och lungmedicin. BioStock bjöd in professor Clive Page, chef för Sackler-institutet för lungfarmakologi vid Kings College-sjukhuset i London, för att få hans tankar kring det nuvarande behandlingslandskapet och vilken roll RCD405 kan tänkas få i det.”