Arcede Pharma AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum

Report this content

Arcede Pharma AB (“Arcede” eller “Bolaget”) har idag erhållit ett godkännande från Spotlight Stock Market (“Spotlight”) avseende notering av Bolagets aktier på Spotlight. Vidare har moderbolaget Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius”) beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av samtliga aktier i Arcede ska infalla den 23 juni 2022. Första dag för handel i Arcedes aktier på Spotlight förväntas vara den 29 juni 2022. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ARCEDE och med ISIN-kod SE0018168742. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Respiratorius är berättigade att för varje femtio (50) innehavda aktier i Respiratorius erhålla en (1) aktie i Arcede.

Memorandumet avseende upptagande till handel av Arcedes aktier på Spotlight finns nu tillgängligt på Arcedes hemsida www.arcedepharma.com och kommer även finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com. Publiceringen av memorandumet följer Respiratorius aktieägares beslut vid årsstämman som hölls den 9 juni 2022 att dela ut samtliga aktier i Arcede till Respiratorius aktieägare. Spotlight har idag meddelat att Arcede uppfyller noteringskraven. Första dag för handel i Arcedes aktier på Spotlight förväntas vara den 29 juni 2022. För de aktieägare i Respiratorius som är berättigade att erhålla aktier i Arcede förväntas aktierna finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå eller VP-konto den 28 juni 2022.

Tidplan för utdelning och notering av aktierna i Arcede:

  • 21 juni 2022 – Sista dag för handel i Respiratorius aktie inklusive rätt att erhålla aktier i Arcede.
  • 22 juni 2022 – Första dag för handel i Respiratorius aktie exklusive rätt att erhålla aktier i Arcede.
  • 23 juni 2022 – Avstämningsdag för erhållande av aktier i Arcede.
  • 29 juni 2022 – Beräknad första dag för handel med Arcedes aktier på Spotlight.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen.

För mer information:

Mia Lundblad

VD, Arcede Pharma AB (publ)

mia.lundblad@arcedepharma.com

+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2022.

Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt svår astma. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.