Initieringsanalys Arcede Pharma: Fokus på folksjukdom kan ge hög utdelning

Detta är en betald analys på uppdrag av Arcede Pharma utförd av Analysguiden (Aktiespararna)

Stort behov för nya innovativa läkemedel
Arcede Pharma är ett lundabaserat forskningsbolag i preklinisk fas som utvecklar läkemedel mot primärt lungsjukdomen KOL och sekundärt svår astma. Rötterna härleds till 1999 från det börsnoterade forskningsbolaget Respiratorius och deras forskning kring den luftvägsvidgande substansen kapsaicin. Arcede börsnoterades i somras efter att de respiratoriska projekten överlåtits från Respiratorius.

KOL är en progressiv sjukdom, det vill säga den förvärras över tid, där dagens behandlingar endast saktar ner sjukdomsförloppet och lindrar symptomen för patienterna. Trots att antalet godkända läkemedel är många och konkurrensen är hög inom klinisk utveckling, verkar den stora massan via redan kända verkningsmekanismer. Behovet är framför allt stort för nya antiinflammatoriska läkemedel, eftersom dagens behandlingar är förknippade med allvarliga biverkningar. Bolagets läkemedelskandidat RCD405 har i prekliniska studier visats ha en luftrörsvidgande effekt och antiinflammatoriska egenskaper. Tillsammans med en ny, men ännu inte helt definierad, verkningsmekanism har projektet potential att få en unik position på marknaden.