Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner serie TO 1